O Firmie

AWG POLONEZ

team member

F i r m a A W G P O L O N E Z r o z p o c z ę ł a d z i a ł a l n o ś ć w 1999 roku i prężnie rozwija się w branży motory-zacyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym. W początkowej fazie rozwoju zajmowaliśmy się dystrybucją układów wydechowych. Chcąc spełnić oczekiwania klientów w roku 2002 rozpoczęliśmy produkcję katalizatorów. Specjalizujemy się w produkcji katalizatorów, filtrów cząstek stałych oraz bloków katalitycznych. Dzięki dynamicznemu rozwojowi firmy możemy zaproponować ponad 200 modeli katalizatorów uniwersalnych oraz dedykowanych (z wkładami ceramicznymi lub metalowymi), znajdujących zastosowanie w samochodach z silnikami benzynowymi i diesla. Produkty te spełniają normy emisji spalin E2, E3, E4 i E5 a wybrane modele posiadają certyfikat homologacji europejskiej. W 2009 roku jako pierwsza firma w Polsce uruchomiliśmy produkcję filtrów cząstek stałych na bazie taśmy metalowej perforowanej zgłoszonej do ochrony patentowej. Nasza oferta obejmuje także bloki metalowe, które mają zastosowanie w samochodach ciężarowych, autobusach, maszynach budowlanych oraz przemyśle. Innowacyjne technologie i doświadczony zespół inżynierów pozwala nam na wdrażanie nawet najbardziej skomplikowanych systemów katalitycznych, czego dowodem jest dostarczanie ich na pierwszy montaż. Tworzymy produkty odpowiadające najwyższym standardom pod względem jakości, wzornictwa oraz wpływu na ochronę środowiska, czego potwierdzeniem jest uzyskany certyfikat ISO 9001:2000 w dziedzinie projektowania, zarządzania i sprzedaży katalizatorów samochodowych wydany przez TUV. Jesteśmy znanym w Polsce i Europie producentem, a nasz asortyment ceni się uznaniem wielu renomowanych europejskich odbiorców. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i do współpracy.

Das Unternehmen AWG POLONEZ hat seine Aktivitäten im Jahre 1999 begonnen und entwickelt sich dynamisch in der Autobranche auf dem Inlands-und Auslandsmarkt.
In der Anfangsphase der Entwicklung beschäftigten wir uns mit dem Vetrtrieb von Abgasanlagen. Um den Kundenanforderungen gerecht zu werden, haben wir 2002 die Produktion von Katalysatoren begonnen. Wir spezialisieren uns auf die Herstellung von Katalysatoren, Dieselrußßpartikelfiltern und katalytischen Blöcken.

bg1
Aufgrund der dynamischen Entwicklung des Unternehmens, können wir über 200 Modelle von universalen und dedizierten (mit Keramik oder Metall-Einsatz) Katalysatoren, die in Fahrzeugen mit Benzin- und Dieselmotoren eingesetzt werden, anbieten. Diese Produkte erfüllen Anforderungen von Abgasnormen E2, E3, E4 und E5 und die ausgewählten Modelle sind durch europäische Zulassung zertifiziert worden. Im Jahre 2009 haben wir als erstes Unternehmen in Polen die Herstellung von Dieselrußpartikelfiltern auf Basis vom perforierten Metallband begonnen, das für den Patentschutz angemeldet wurde.

Unser Angebot umfasst auch Metallblöcke, die ihre Anwendung in Lastwagen, Bussen, Baumaschinen und in der Industrie finden. Innovative Technologien und erfahrenes Ingenieurteam lassen uns selbst die meist komplizierten katalytischen Anlagen einführen, was deren Lieferung zur Erstmontage bestätigt. Wir schaffen Produkte, die den höchsten Standards in Bezug auf Qualität, Design und Auswirkung auf die Umwelt entsprechen, was ein Zerifikat ISO 9001:2000 bestätigt, das im Bereich Design, Management und Vertrieb von Kfz-Katalysatoren durch TÜV erteilt wurde.

Wir sind ein in Polen und Europa bekannter Hersteller und unser Sortiment genießt hohe Anerkennung von vielen renomierten europäischen Kunden.

Wir laden Sie dazu ein, sich mit unserem detaillierten Angebot vertraut zu machen und uns zu kontaktieren.

Złóż zamówienie

Zamów teraz

Kontakt Formular

Bitte geben Sie Ihren Namen ein
Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein
Bitte Nachricht eingeben

mobile +48 607 32 72 72
fax. +48 63 279 32 72
flaga awg@polonez-kat.com.pl
flag polonez@polonez-kat.com.pl

Zakład Produkcyjny A
Biuro Obsługi Klienta
Wymysłów 26, 62-740 Tuliszków

Zakład Produkcyjny B
ul. Kasztelana Zaremby 22, 62-740 Tuliszków