O Firmie

AWG POLONEZ

team member

F i r m a A W G P O L O N E Z r o z p o c z ę ł a d z i a ł a l n o ś ć w 1999 roku i prężnie rozwija się w branży motory-zacyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym. W początkowej fazie rozwoju zajmowaliśmy się dystrybucją układów wydechowych. Chcąc spełnić oczekiwania klientów w roku 2002 rozpoczęliśmy produkcję katalizatorów. Specjalizujemy się w produkcji katalizatorów, filtrów cząstek stałych oraz bloków katalitycznych. Dzięki dynamicznemu rozwojowi firmy możemy zaproponować ponad 200 modeli katalizatorów uniwersalnych oraz dedykowanych (z wkładami ceramicznymi lub metalowymi), znajdujących zastosowanie w samochodach z silnikami benzynowymi i diesla. Produkty te spełniają normy emisji spalin E2, E3, E4 i E5 a wybrane modele posiadają certyfikat homologacji europejskiej. W 2009 roku jako pierwsza firma w Polsce uruchomiliśmy produkcję filtrów cząstek stałych na bazie taśmy metalowej perforowanej zgłoszonej do ochrony patentowej. Nasza oferta obejmuje także bloki metalowe, które mają zastosowanie w samochodach ciężarowych, autobusach, maszynach budowlanych oraz przemyśle. Innowacyjne technologie i doświadczony zespół inżynierów pozwala nam na wdrażanie nawet najbardziej skomplikowanych systemów katalitycznych, czego dowodem jest dostarczanie ich na pierwszy montaż. Tworzymy produkty odpowiadające najwyższym standardom pod względem jakości, wzornictwa oraz wpływu na ochronę środowiska, czego potwierdzeniem jest uzyskany certyfikat ISO 9001:2000 w dziedzinie projektowania, zarządzania i sprzedaży katalizatorów samochodowych wydany przez TUV. Jesteśmy znanym w Polsce i Europie producentem, a nasz asortyment ceni się uznaniem wielu renomowanych europejskich odbiorców. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i do współpracy.

Фирма «AWG POLONEZ» начала свою деятельность в 1999 году и быстро развивается в автомобильной промышленности на внутреннем и международном рынке.
На начальном этапе развития мы занимались распространением выхлопных систем. Для того, чтобы удовлетворить ожидания клиентов, мы начали в 2002 году производство катализаторов. Мы специализируемся на производстве катализаторов, сажевых фильтров и каталитических блоков.
bg1
Благодаря динамичному развитию фирмы мы можем предложить более 200 моделей универсальных и специальных каталитических нейтрализаторов (с сменными керамическими или металлическими блоками), которые используются в автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями. Эти продукты соответствуют стандартам эмиссии выхлопных газов E2, E3, E4 и E5, а избранные модели имеют сертификат европейской омологации. В 2009 году мы первыми в Польше начали производство сажевых фильтров на основе перфорированной стальной полосы, предложенной для патентования.

Мы предлагаем также металлические блоки, которые используются в грузовых автомобилях, автобусах, строительной технике и других отраслях промышленности. Инновационные технологии и опытная команда инженеров позволяет нам реализовывать даже самые сложные каталитические системы, о чем свидетельствуют их поставки на первую сборку. Мы создаем продукты, которые отвечают самым высоким стандартам с точки зрения качества, дизайна и воздействия на окружающую среду, что подтверждается полученным сертификатом ISO 9001: 2000 для проектирования, управления и продажи автомобильных катализаторов, выпущенных TUV.

Мы — хорошо известный в Польше и Европе производитель, и ассортимент нашей снискал признание многих известных европейских клиентов.

Приглашаем вас ознакомиться с нашей подробной офертой и начать сотрудничество.

Złóż zamówienie

Zamów teraz

Форма обратной связи

Пожалуйста, введите Ваше имя
Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты
Пожалуйста, введите сообщение

мобильный +48 607 32 72 72
fax. +48 63 279 32 72
flaga awg@polonez-kat.com.pl
flag polonez@polonez-kat.com.pl

Zakład Produkcyjny A
Biuro Obsługi Klienta
Wymysłów 26, 62-740 Tuliszków

Zakład Produkcyjny B
ul. Kasztelana Zaremby 22, 62-740 Tuliszków